Επαγγελματικες υποθεσεις

  • Εταιρικές Απάτες / οικονομικά εγκλήματα
  • Προστασία Προσώπων
  • Έλεγχος υπαλλήλων-συνεταίρων
  • Βιομηχανική Κατασκοπεία
  • Ανεύρεση Χρεωφειλετών
  • Έλεγχος και ανίχνευση χώρων
  • Εργασιακός εκφοβισμός
  • Προληπτικός έλεγχος υποψήφιων ενοικιαστών